А/20 Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг томилох, ажиллах журам, ёс зүйн хэм хэмжээг батлах тухай

../ Файл татах/

02-04-2018
Үзсэн тоо :268

А/47 Анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :280
Top