Техникийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай А/46

../../ФАЙЛ ТАТАХ

08-30-2018
Үзсэн тоо :49

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдхүүнийг шинчлэн батлах тухай

../../ФАЙЛ ТАТАХ

08-30-2018
Үзсэн тоо :56

85 ЖИЛИЙН ОЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БҮРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ А/43

../../ ФАЙЛ ТАТАХ

08-30-2018
Үзсэн тоо :97

САВ баглаа боодол үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт А/41.1

../../ФАЙЛ ТАТАХ

08-30-2018
Үзсэн тоо :80

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ А/40

../../ФАЙЛ ТАТАХ

08-30-2018
Үзсэн тоо :56

гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хангах тухай А/36

../../Файл татах

08-30-2018
Үзсэн тоо :54

эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс томилох тухай

../../Файл татах

06-05-2018
Үзсэн тоо :178

дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн захирагч, нэмүт-ийн захирал нарын хамтарсан тушаал

../ ФАЙЛ ТАТАХ /

03-22-2018
Үзсэн тоо :348

Дотоод хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх, журам батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :302

Эрүүл мэндийн мэдээлэл, сурталчилгааны зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :419
Top