эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс томилох тухай

../../Файл татах

06-05-2018
Үзсэн тоо :29

дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн захирагч, нэмүт-ийн захирал нарын хамтарсан тушаал

../ ФАЙЛ ТАТАХ /

03-22-2018
Үзсэн тоо :127

Дотоод хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх, журам батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :179

Эрүүл мэндийн мэдээлэл, сурталчилгааны зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :198

Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг томилох, ажиллах журам, ёс зүйн хэм хэмжээг батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :179

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :189

Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах,цахим хуудас, нийгмийн сүлжээний үйл ажиллагааг зохицуулах журмыг батлах тухай

../Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :174

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН НЭГЖИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

../../userfiles/ Татаж авах pdf

01-30-2018
Үзсэн тоо :182

2016 ОНЫ 08 САРЫН 11 ӨДӨР ДУГААР A/35 НЭМХ - ИЙН ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

../../userfiles/татаж авахpdf

01-30-2018
Үзсэн тоо :195
Top