дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн захирагч, нэмүт-ийн захирал нарын хамтарсан тушаал

../ ФАЙЛ ТАТАХ /

03-22-2018
Үзсэн тоо :64

Дотоод хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх, журам батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :107

Эрүүл мэндийн мэдээлэл, сурталчилгааны зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :148

Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг томилох, ажиллах журам, ёс зүйн хэм хэмжээг батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :130

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :135

Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах,цахим хуудас, нийгмийн сүлжээний үйл ажиллагааг зохицуулах журмыг батлах тухай

../Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :118

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН НЭГЖИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

../../userfiles/ Татаж авах pdf

01-30-2018
Үзсэн тоо :126

2016 ОНЫ 08 САРЫН 11 ӨДӨР ДУГААР A/35 НЭМХ - ИЙН ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

../../userfiles/татаж авахpdf

01-30-2018
Үзсэн тоо :142
Top