Монгол улсын хүн амын хоол тэжээлийн байдал үндэсний V судалгааны тайлан

../ Файл татах /

03-05-2018
Үзсэн тоо :841

"Nutrition status of Mongolian population" forth national nutrition survey, MOH, UNICEF, WVM, 2010

../../userfiles/NNS IV last approved_eng.pdf

03-21-2017
Үзсэн тоо :713

"Хүн амын хоол тэжээлийн байдал" үндэсний IV судалгаа, ЭМЯ, НҮБХС, ДЗМ ОУБ, 2010 он

../../userfiles/NNS IV last approved_mon(2).pdf

03-21-2017
Үзсэн тоо :1078

Хүнсэн дэх афлатоксины агууламж, хүн амын өртөлт, эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ

Судалгааны хураангуй татах: Хүнсэн дэх афлатоксины агууламж.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :788

Хүн амын өргөн хэрэглээний хүнсний хэрэглээг гликемийн индексээр үнэлсэн дүн

Судалгааны хураангуй татах: Хүн амын өргөн хэрэглээний хүнсний хэрэглээг гликемийн индексээр үнэлсэн дүн.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :705

Үндэсний үйлдвэрийн гурилан бүтээгдэхүүнд хийсэн химийн шинжилгээний дүн

 

Судалгааны хураангуй татах: Үндэсний үйлдвэрийн гурилан бүтээгдэхүүнд хийсэн химийн.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :1012

Монголын хүн амын хоол тэжээлийн байдал-Үндэсний IV судалгаа

Судалгааны хураангуй татах:  Хоол тэжээлийн IV судалгаа.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :1360

Хүн амын давсны хэрэглээ, бууруулах арга зам-2011

Судалгааны удирдагч:                Ж.Батжаргал, ЭШТА, АУ-ны доктор

Судалгааны зохицуулагч:          Б.Энхтунгалаг, ЭША, АУ-ны магистр

Судалгааны хураангуй татах: Хүн амын давсны хэрэглээ, бууруулах арга зам-2011.pdf

12-22-2016
Үзсэн тоо :682

Бага насны хүүхдийн хоол тэжээлийн архаг дутлыг бууруулах JFPR 3131 төсөл

Судалгааны удирдагч:                          Ж.Батжаргал, ЭШТА, АУ-ны доктор

Судалгааны зохицуулагч:                    Б.Гэрэлжаргал, ЭШТА, АУ-ны доктор

                                                                        Н.Болормаа, ЭША, АУ-ны магистр

                                                                        Б.Энхтунгалаг, ЭША, АУ-ны магистр

Судалгааны хураангуй татах: Tовч хураангуй АХБ JFPR 9131 төслийн судалгаа.pdf

12-22-2016
Үзсэн тоо :737

ЕБС, түүний орчинд борлуулагдаж буй хоол хүнсний чанар, аюулгүй байдлын судалгаа-2015

Судалгааны удирдагч:           Ж.Батжаргал, АУ-ны доктор,

                                                         Д.Ганзориг, АУ-ны доктор,

Судалгааны зохицуулагч:     Ч.Нямрагчаа, НЭМ-ийн магистр, судлаач

Судалгааны хураангуй татах: ЕБС, түүний орчинд борлуулагдаж буй хоол хүнсний чанар, аюулгүй байдлын судалгаа-2015.pdf

12-22-2016
Үзсэн тоо :900
1
Top