Эхсийн ийлдсэнд хийсэн вирүс судлалын шинжилгээний дүн

Судалгааны хураангуй татах: Эхсийн ийлдсэнд хийсэн вирүс судлалын шинжилгээний дүн.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :306

Хотжилт, цаг уурын дулаарал ба халдварт өвчин

Судалгааны хураангуй татах: Хотжилт, цаг уурын дулаарал ба халдварт өвчин.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :362

Сургуулийн сурагчдын сүрьеэ өвчний талаарх мэдлэг, хандлагыг үнэлсэн дүн-2016 он

Судалгааны хураангуй татах: Tuberculosis-KAP-2016.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :317
Top