Эхсийн ийлдсэнд хийсэн вирүс судлалын шинжилгээний дүн

Судалгааны хураангуй татах: Эхсийн ийлдсэнд хийсэн вирүс судлалын шинжилгээний дүн.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :623

Хотжилт, цаг уурын дулаарал ба халдварт өвчин

Судалгааны хураангуй татах: Хотжилт, цаг уурын дулаарал ба халдварт өвчин.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :753

Сургуулийн сурагчдын сүрьеэ өвчний талаарх мэдлэг, хандлагыг үнэлсэн дүн-2016 он

Судалгааны хураангуй татах: Tuberculosis-KAP-2016.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :826
Top