Нүүрсний уурхайд ажиллагсдын цусан дахь хар тугалгын түвшин

Судалгааны хураангуй татах: Нүүрсний уурхайд ажиллагсдын цусан дахь хар тугалгын түвшин.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :1078

Тамсагийн нефтийн уурхайн хөрсний микробиологийн бохирдлын судалгаа

 

Судалгааны хураангуй татах: Тамсагийн нефтийн уурхайн хөрсний микробиологийн.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :799

Хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын тархалтыг бууруулах аргыг туршсан судалгааны дүн

Судалгааны хураангуй татах: Хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын тархалтыг бууруулах аргыг туршсан судалгааны дүн.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :876

Говийн аймгуудын ундны усны химийн зарим элементийн агууламж, эрүүл ахуйн үнэлгээ

 

Судалгааны хураангуй татах: Говийн аймгуудын ундны усны химийн зарим элементийн агууламж.pdf

12-22-2016
Үзсэн тоо :817

Сургуулийн ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үнэлгээ

Судалгааны хураангуй татах: Сургуулийн ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үнэлгээ-2014 он.pdf

12-20-2016
Үзсэн тоо :1058

Хүүхдийн тоглоомын химийн бохирдлын судалгаа

Судалгааны хураангуй татах: ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ХИМИЙН БОХИРДЛЫН СУДЛАГАА.pdf

12-20-2016
Үзсэн тоо :944

Монгол улсын бичил уурхай эрхлэгчдийн мөнгөн усны эрүүл мэндийн нөлөөллийн судалгаа

Судалгааны хураангуй татах:  МОНГОЛ УЛСЫН БИЧИЛ УУРХАЙ ЭРХЛЭГЧДИЙН МӨНГӨН УСНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА.pdf

12-20-2016
Үзсэн тоо :966
Top