НЭМҮТ-ийн ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2017 ОНЫ ТАЙЛАН

../ ФАЙЛ ТАТАХ /

02-04-2018
Үзсэн тоо :344

2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

../ ФАЙЛ ТАТАХ /

02-04-2018
Үзсэн тоо :241

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН 2017 ОНЫ БИЕЛЭЛТ

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :261

Хүний нөөцийн 2015-2020 оны стратеги төлөвлөгөө

../ Файл татах /

02-04-2018
Үзсэн тоо :362

Хүний нөөцийн ажилтны 2016 - онд хийх ажлын төлөвлөгөө

Хүний нөөцийн ажилтны 2016 онд хийх ажлын төлөвлөгөө.pdf

01-10-2017
Үзсэн тоо :1378

Хүний нөөцийн бодлого

Хүний нөөцийн бодлого.pdf

12-20-2016
Үзсэн тоо :569
Top