Хүний нөөцийн ил тод байдал


Хүний нөөцийн ажилтны 2016 - онд хийх ажлын төлөвлөгөө

Хүний нөөцийн ажилтны 2016 онд хийх ажлын төлөвлөгөө.pdf

01-10-2017
Үзсэн тоо :383

Хүний нөөцийн бодлого

Хүний нөөцийн бодлого.pdf

12-20-2016
Үзсэн тоо :198

Хүний нөөц стратеги

Хүний нөөц стратеги-2015.pdf

12-20-2016
Үзсэн тоо :229
Top