Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах, цахим хуудас, нийгмийн сүлжээний үйл ажиллагааг зохицуулах журам

../../userfiles/ХМОНХ, ЦХ,НСҮАЗЖурам. татах

04-12-2017
Үзсэн тоо :184

Худалдан авалтын журам

../..татаж авах/Худалдан авалтын журам.pdf

01-26-2017
Үзсэн тоо :196

Хөдөлмөрийн дотоод журам

../../userfiles/Дотоод журам шинэ.pdf

01-23-2017
Үзсэн тоо :310

2016 - оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.pdf

01-10-2017
Үзсэн тоо :170

Ёс зүйн журам

ёс зүйн журам.pdf

01-10-2017
Үзсэн тоо :228

Ажлын цаг тооцох журам

Ажлын цаг тооцох журам_compressed .pdf

01-10-2017
Үзсэн тоо :206

Ажлын гүйцэтгэл үр дүнг үнэлэх журам

Ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх журам_compressed.pdf

01-10-2017
Үзсэн тоо :196

Журам

Juram_compressed.pdf

12-20-2016
Үзсэн тоо :259
Top