Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, журам батлах тухай

../../татах/төлбөртэй тусламж үйлчилгээ.pdf

04-18-2017
Үзсэн тоо :346

Бэлэн байдлыг хангах тухай

../../userfiles/2016-07-04 259 татах

04-18-2017
Үзсэн тоо :95

бэлгийн замаар дамжих халдварын тусламж, үйлчилгээний талаар авах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

../../userfiles/2016-06-16 231 татах

04-18-2017
Үзсэн тоо :127

Хуваарь батлах тухай

../../userfiles/2016-04-11 A113 татах

04-18-2017
Үзсэн тоо :94

ЭМС - ын 2015 тушаал

ЭМСС-ын тушаал 2015_compressed.pdf

12-20-2016
Үзсэн тоо :180

2015 - 449 тушаал

2015-449(1).pd

12-20-2016
Үзсэн тоо :204
Top