ХҮНИЙ ҮҮДЭЛ ЭСИЙН СУДАЛГАА (2011-2013)

Судалгааны хураангуй татах: Үүдэл эс_mon.pdf


01-23-2017
Үзсэн тоо :556

Рекомбинант наттокиназ ферментийн генийг амтат гуанд шилжүүлсэн судалгаа

Судалгааны хураангуй татах: Рекомбинант наттокиназ ферментийн генийг амтат гуанд шилжүүлсэн судалгаа.pdf

01-23-2017
Үзсэн тоо :484

“Ус хангамжийн аюулгүй байдал, гадаргын усны бохирдолтын хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө” судалгаа

Судалгааны хураангуй татах: Ус хангамжийн аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх эрсдэлт.pdf

01-23-2017
Үзсэн тоо :602

НАСАНД ХҮРСЭН МОНГОЛ ХҮНИЙ ИЙЛДЭС ДЭХ СЕЛЕНИЙ ДУНДАЖ ХЭМЖЭЭ, ЗАРИМ ХАВДАР, ЗҮРХ СУДАСНЫ ӨВЧЛӨЛИЙН ҮЕИЙН ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ” СУУРЬ СУДАЛГАА- (2012-2014 он)

Судалгааны хураангуй татах:         Насанд хүрсэн Монгол хүний ийлдэс дэх селений дундаж хэмжээ.pdf


01-23-2017
Үзсэн тоо :482
Top