mn
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран ажиллахаар боллоо

 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар хооронд байгуулсан “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийн хүрээнд 2019 онд хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрхэн хэрэгжүүлэх  талаар уулзалт зохион байгууллаа.

Ирэх онд  бодлого, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, тандалт судалгаа, хяналт, шалгалт хамтран хийх, сургалт, семинар, уулзалт, мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр тус тус хамтран ажиллах юм.

Top