mn
Эрүүл мэндийн хичээлийн баг ажиллаж байна

БСШУСЯ, ЭМЯ-ны сайдын хамтарсан тушаалын дагуу эрүүл мэндийн боловсролын хөтөлбөр боловсруулах баг 2018 оны 5 сарын 10,11 нд “Энхийн төлөө” цогцолборт ажиллаж, ЕБС-ийн 4-12 дугаар ангид хэрэгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж байна. Багийн гишүүнээр НЭМҮТ-ийн Эрүүл мэндийг дэмжих өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх албаны эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Гэрэлмаа, Хоол судлалын албаны эрдэм шинжилгээний ажилтан Д.Энхмягмар нар ажиллаж байна. 

Top