mn
Эцэг эхчүүдийн анхааралд !!!

Улсын хэмжээнд хийгдэж буй товлолын бүх вакцин нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шаардлагад нийцсэн сертификаттай байдаг бөгөөд НҮБ-ын Хүүхдийн сангаар дамжуулан үйлдвэрлэгчээс эцсийн хэрэглэгч хүртэлх бүх шатанд аюулгүй, хадгалах /сэрүүн, харанхуй газар, +2ºС–+8ºС-д хөргөгчид/, тээвэрлэх хүйтэн хэлхээний горимыг /+2ºС–+8ºС, хөлдөөж болохгүй/ баримтлан, 24 цагийн харуул хамгаалалттай, нарийн хяналтан доор тээвэрлэгдэн ХӨСҮТ-ийн Вакцины агуулахаас аймаг, дүүрэгт хүргэгдэж товлолын дагуу хийгддэг байна. 
Хэрэв, эцэг эхчүүд та бүхэн вакцины чанар, аюулгүй байдалд эргэлзэж байвал хүүхдээ вакцинд хамруулахын өмнө тариур болон вакцины бүрэн бүтэн байдлыг хянаж үзэх боломжтой.

Top