Онлайн сургалт зохион байгуулна

07-24-2017
Үзсэн тоо :79

Хэрвээ та хепатит В вирүсийн халдвартай бол...

07-24-2017
Үзсэн тоо :208

Тамхи тархи харвалтыг 4 дахин нэмэгдүүлдэг

07-21-2017
Үзсэн тоо :259

Тарваган тахлаас сэргийл

07-20-2017
Үзсэн тоо :80

Зөв мэдлэг эрүүл мэндээ хамгаалах зэвсэг

07-20-2017
Үзсэн тоо :167

Хүн амын суурьшлын бүс рүү гал түймэр ирвэл юу хийх вэ?

07-19-2017
Үзсэн тоо :110

Зүрхний шигдээсээс урьдчилан сэргийлэх арга

07-19-2017
Үзсэн тоо :151

Харвалтын эрт үеийн шинж

07-19-2017
Үзсэн тоо :91

Харвалтын таван шалтгаан

07-19-2017
Үзсэн тоо :70

Өмнөговь аймгийн зарим сумдын уул уурхайн бүс нутагт оршин суух хүн амын эрүүл мэндийн нөлөөллийн судалгааг хийж байна

07-18-2017
Үзсэн тоо :215
Top