Нээлттэй ажлын байр №6

12-03-2017
Үзсэн тоо :802

Нээлттэй ажлын байр №5

11-20-2017
Үзсэн тоо :144

Нээлттэй ажлын байр №4

11-20-2017
Үзсэн тоо :117

Нээлттэй ажлын байр №3

11-20-2017
Үзсэн тоо :126

Нээлттэй ажлын байр №2

11-20-2017
Үзсэн тоо :116

Нээлттэй ажлын байр №1

11-20-2017
Үзсэн тоо :109

Дараах ажлын байранд ажилд авна

Товч мэдээлэл

09-04-2017
Үзсэн тоо :136

Эрдэм шинжилгээний ажилтны ажлын байранд ажилд авна

05-22-2017
Үзсэн тоо :434

НЭМ- Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна.

02-17-2017
Үзсэн тоо :428

НЭМ-Бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна.

02-17-2017
Үзсэн тоо :366
Top