Нээлттэй ажлын байр №6

12-03-2017
Үзсэн тоо :799

Нээлттэй ажлын байр №5

11-20-2017
Үзсэн тоо :144

Нээлттэй ажлын байр №4

11-20-2017
Үзсэн тоо :115

Нээлттэй ажлын байр №3

11-20-2017
Үзсэн тоо :119

Нээлттэй ажлын байр №2

11-20-2017
Үзсэн тоо :110

Нээлттэй ажлын байр №1

11-20-2017
Үзсэн тоо :109

Дараах ажлын байранд ажилд авна

Товч мэдээлэл

09-04-2017
Үзсэн тоо :135

Эрдэм шинжилгээний ажилтны ажлын байранд ажилд авна

05-22-2017
Үзсэн тоо :432

НЭМ- Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна.

02-17-2017
Үзсэн тоо :422

НЭМ-Бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна.

02-17-2017
Үзсэн тоо :363
Top