Эрдэм шинжилгээний ажилтны ажлын байранд ажилд авна

05-22-2017
Үзсэн тоо :235

НЭМ- Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна.

02-17-2017
Үзсэн тоо :295

НЭМ-Бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна.

02-17-2017
Үзсэн тоо :261

Ажлын байрны зар

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнд Мэдээллийн технологийн ажилтан ажилд шалгаруулж авна.

10-10-2016
Үзсэн тоо :488

Ажлын байрны зар

сонгон шалгаруулж ажилд авна.

08-16-2016
Үзсэн тоо :2932

Ажлын байр

НЭМХ-ийн Хор судлалын лабораторид Химич түр ажлын байранд шалгаруулж авна.

08-15-2016
Үзсэн тоо :402

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо:2016.06.16

06-17-2016
Үзсэн тоо :494

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ТҮР АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛД АВНА.

Тавигдах шаардлага:

06-06-2016
Үзсэн тоо :1168
Top