Харилцах хаяг:

Харилцах хаяг:

  Утас / факс: (976-11) 45-86-45
  Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот
Баянзүрх дүүрэг, 3 дугаар хороо
Энхтайвны гудамж 17
  Цахим хаяг: www.ncph.gov.mn
  И-мэйл: info@ncph.gov.mn
09-04-2017
Үзсэн тоо :621
Top