mn
“Химийн ослын үеийн нийгмийн эрүүл мэндийн менежмент” сургалтад хамрагдлаа

Эрүүл мэндийн яамнаас МХЕГ-ын дэргэдэх Хүнсний аюулгүй байдлын Үндэсний лавлагаа лабораторитой хамтран, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилтээр нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед хариу арга хэмжээг зохион байгуулах мэргэжлийн байгууллагын чадавхийг дээшлүүлэхэд зориулсан “Химийн ослын үеийн нийгмийн эрүүл мэндийн менежмент” сэдэвт 3 өдрийн сургалт, семинарыг 2018 оны 6 дугаар сар 13-15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулж байна.

Сургалтанд Нийслэл, 21 аймаг, 2 хилийн боомтын хяналт шинжилгээний лаборатори,химийн бодис ашигладаг судалгаа шинжилгээний хүрээлэн, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний  төв,холбогдох яам тамгын газар, хяналтын байгууллагын химийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтнүүд болон онцгой байдлын аврах ангийн аврагчнарын нийт 60 хүн хамрагдана.

Сургалтыг Олон улсын химийн бодисын менежментийг стратеги хэрэгжүүлэгч/SAICM/ төслийн зөвлөх, Австрали улсын химийн шинжээч, ДЭМБ-ын олон улсынзөвлөх Крайг Жон Ламбертон удирдах бөгөөд Маунт Полли(BC)–Хаягдлын далангийн эвдрэл, Химийн бодисын өртөлт ба хүний эрүүл мэнд, “Минамата”-д болсон мөнгөн усны хордлого, Нишапурын галт тэрэгний дэлбэрэлт,  Химийн үйлдвэрийн ослоос ундны усанд үүссэн бохирдолт (Сонхуа гол, Хятад улс), Галт тэрэгний ослоос үүдсэн хлорын алдагдал (Грэнитвилл)зэрэг дэлхий дахинд гарсан химийн осол, хордлогын нөхцөл байдлын сургамж дүгнэлт, ийм төрлийн осол Монгол улсад гарсан тохиолдолд хэрхэн бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ авах талаар зөвлөмж өгч, сургалтыгявуулж байна.Химийн хордлогын үед яаралтай тусламж үзүүлэх, хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны механизм, гинжин хэлхээг загварчлах, ослын үед ажиллах нийгмийн эрүүл мэндийн менежментийг боловсронгуй болгох чиглэлээр лабораторийн мэргэжилтнүүдийг сургаснаар Монгол улсын Шадар сайд, байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн а/08 дугаар тушаалаар батлагдсан “Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн салбар хоорондын мэдээлэл солилцох, хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах журам”-ын хэрэгжилтийг биелүүлж, салбар хоорондын уялдаа холбоо, бэлэн байдлыг хангахад ихээхэн чухал ач холбогдолтой байх болно.


Top