mn
Эрүүл мэндийн Сайдын 2017 оны 08 дугаар сарын 28-ны А/328 дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн Сайдын 2017 оны 08 дугаар сарын 28-ны А/328 дугаар тушаалаар НЭМҮТөв санаачлан, холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулсан "Хоол хүнсээр дамжих өвчний үеийн хариу арга хэмжээ авах журам" батлагдан мөрдөгдөж байна. Уг журамд “Хоол хүнсээр дамжих өвчний голомтод ажиллах заавар”,  “Сорьц, шинжлэгдэхүүн цуглуулах ба түүнтэй харьцах заавар”, “Хоол хүнсээр дамжих өвчний тайлан мэдээний маягт”, “Тандалтад хамрагдах хоол хүнсээр дамжих өвчин, тэдгээрийн үүсгэгчдийн жагсаалт”, “Хоол хүнсээр дамжих өвчний үед илрэх эмнэлзүйн шинж тэмдэг” хавсралтаар батлагдсан тул бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжлийн хяналтын байгууллага, хүүхдийн байгууллага, хүнсний үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчид дараах линкээр орж татаж авч ашиглана уу.     


Top