mn
Рекомбинант наттокиназ ферментийн генийг амтат гуанд шилжүүлсэн судалгаа

Top