mn
Товлолын бус дархлаажуулалт- №8

ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН 10 ХОНОГ

Эрүүл Мэндийн сайдын 2016 оны 09 сарын 22-ны А/54, А/55 дугаар тушаалын дагуу дархлаажуулалтын 10 хоног, улаанбурхан өвчнөөс сэргийлэх ажлууд улс орон даяар 2016 оны 10 дугаар сарын 03-13 өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Тус ажлын хүрээнд Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс мэдээлэл сурталчилгааны материалууд, компанит ажил, сургалт сурталчилгааг хослуулан хүн амд үнэн зөв мэдээллийг ЭМЯ, ХӨСҮТ-тэй хамтран хүргэж байна.

Энэ хүрээнд Товлолын бус дархлаажуулалтын талаарх товч инфографик байдлаар хүргэе. Цуврал №8. Өмнөх материалыг харахыг хүсвэл http://phi.gov.mn/index.php?module=menu&cmd=content&menu_id=728 линкээр орж үзээрэй. 

 

Top