mn
ХАМТАРСАН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛУУД ХИЙГДЭЖ БАЙНА

ХАМТАРСАН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛУУД ХИЙГДЭЖ БАЙНА

-  “Монгол оронд ургадаг чихэр өвсний зүйлүүдийн глицирризины агууламж тодорхойлох, тарималжуулах замаар эмийн түүхий эд бэлтгэж, байгалийн гаралтай эмийн технологи боловсруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх” төслийг ӨМӨЗО-ны Олон улсын Монгол эмнэлгийн хороотой хамтран хэрэгжүүлэх 3 жилийн төслийн санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

-  Тахианы өндөгийг селен болон Е аминдэмээр баяжуулах нь ”төслийг Түмэншувуут ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлэх гэрээ байгууллаа.

ДЭМБ, НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН САН БОЛОН БУСАД ОУБ-ЫН ДЭМЖЛЭГТЭЙ:

-  Өргөн хэрэглээний зарим хүнсний бүтээгдэхүүн, ургамлын гаралтай зарим монгол эмэн дэх афлатоксин ба охратоксин А-ийн агууламжийг танадах, үнэлэх, судалгаа, 2015 он, Удирдагч АУ-ны доктор Ж.Амарсанаа

-  Боловсролын байгууллагын орчинд худалдаалагдаж буй хүнс, хоолны аюулгүй үзүүлэлтийг тодорхойлох судалгаа, 2015 он, Удирдагч АУ-ны доктор Ж.Батжаргал

-  Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний импорт, худалдаа, хэрэглээ, судалгаа, 2015 он Удирдагч АУ-ны доктор Ж.Батжаргал

-  Бичил уурхай эрхлэгчдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах судалгаа, 2015 он Удирдагч ХУ-ны доктор С.Өнөрсайхан

-  Бичил уурхай эрхлэгчдийн мөнгөн усны эрүүл мэндийн нөлөөлөл"-ийн судалгаа,  2015 он Удирдагч ХУ-ны доктор С.Өнөрсайхан

Top