mn
ЦЭЭЖ ДҮҮРЭН АМЬСГАЛАХ УУШГИА ХАЙРЛАЯ

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс жил бүрийн 5 дугаар сарын 31-ний өдөр тохиодог "Дэлхийн тамхигүй өдөр"-ийг угтан цуврал мэдээлэл сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион явуулж байна. Энэ хүрээнд вэб хуудсаар дамжуулан ард иргэдэд мэдээлэл түгээж байгаа билээ.

Энэ удаад Тамхи ба сүрьеэ сэдвээр инфографик бэлдэн хүргэж байна. 

2016.05.26.нд 4дахь өдөр.jpg

Top